کوچ مستاجران به حومه تهران با افزایش اجاره‌بها

بررسی‌ فایل‌های واسطه‌گران ملکی در بخش رهن و اجاره تهران نشان می‌دهد، برای رهن کامل آپارتمانی با بودجه‌ای معادل 300 تا 400 میلیون تومان در پایتخت، می‌توان واحدی تا حداکثر 80 مترمربع مساحت اجاره کرد.

بازار رهن و اجاره داغ است؛ اما آنچه که می‌توان به وضوح شاهد بود رشد قیمت اجاره‌بها بدون توجه به سقف ۲۶ درصدی است چراکه موجران، متناسب با تورم و نیازهای مالی خود قیمت‌گذاری می‌کنند.

واسطه‌گران ملکی می‌گویند: به دلیل رشد دوبرابری اجاره‌‌بها و توان کم بخشی از مستاجران، شاهد افزایش مهاجرت به حومه تهران و مناطق پایین‌تر هستیم.

بررسی‌ فایل‌های واسطه‌گران ملکی در بخش رهن و اجاره تهران نشان می‌دهد، برای رهن کامل آپارتمانی با بودجه‌ای معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در پایتخت، می‌توان واحدی تا حداکثر ۸۰ مترمربع مساحت اجاره کرد.

در شهرک ولیعصر، رهن کامل واحدی۸۰ متری و ۱۵ سال ساخت و دارای پارکینگ و انباری و در محله نواب، واحدی ۵۸ متری و ۱۴ سال ساخت، ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در محله فلاح، رهن کامل آپارتمانی با ۵۲ مترمربع و ۱۰ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، ۴۰۰ میلیون تومان و در تولید دارو،  رهن کامل واحدی ۴۴ متری و ۱۴ سال ساخت و دارای پارکینگ و انباری، ۳۶۰ میلیون تومان است.

در محله گمرک، با ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان واحدی ۴۶ متری و ۹ سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ به صورت رهن کامل اجاره کرد.