چند روز در تهران هوای پاک داریم؟

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلودگی هوا در حال حاضر روی عدد ۸۰ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.

تهران در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت شاخص ۷۴ کیفیت هوای نقابل قبول را تجربه کرد و امروز- دوشنبه ۱۸ تیرماه- کیفیت هوا همچنان قابل قبول است و شاخص آلودگی هوا روی عدد ۸۰ قرار دارد.