پرمعامله‌ترین مناطق تهران کدام‌اند؟

بازار مسکن ۵ منطقه پرمعامله تهران از جمله مناطق ۲، ۴، ۵، ۷، و ۱۰ تهران در بین خریداران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

بازار مسکن در مناطق ۲، ۴، ۵، ۷، و ۱۰ پایتخت از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار هستند.

بازار مسکن ۵ منطقه پرمعامله تهران از جمله مناطق ۲، ۴، ۵، ۷، و ۱۰ پایتخت که در بین خریداران از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار هستند مورد بررسی قرار گرفت.

مبنای مقایسه ما فایل‌های دو بازه زمانی اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری و شاخص‌های انتخاب شده، ملک‌هایی با سن بنای تا ۱۰ سال و متراژ حدودی ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است.

البته فایل‌های لوکس، فرسوده و دارای نقص، فایل‌های سبز که پایین‌تر از میانگین قیمت منطقه و فایل‌های قرمز که بالاتر از میانگین قیمت منطقه هستند را مورد بررسی قرار ندادیم و تنها فایل‌های مشکی و متعادلی که در محدوده میانگین قیمت منطقه و دارای امکانات پارکینگ وآسانسور هستند مورد بررسی قرار گرفته است.

آنطور که مشاهدات ما نشان می‌دهد، در منطقه ۲ تهران، در اسفندماه آپارتمان‌های با عمربنای نوساز تا ۱۰ سال و به همراه پارکینگ و انباری، با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲۰ میلیون تومان و در فروردین ۱۲۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که در اسفندماه، آمار بانک مرکزی عدد ۱۲۲ میلیون تومان را نشان می‌دهد که البته این عدد شاخص‌های مارا در بر نمی‌گیرد.

در منطقه ۴ تهران، در اسفندماه واحد‌های مبنای بررسی ما با متوسط قیمت ۹۵ میلیون تومان و در فروردین با متوسط قیمت ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده‌اند که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۹۳ میلیون تومان است.

در منطقه ۵ تهران، در اسفندماه برای این واحد‌ها متوسط قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۱۱۳ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۹۹ میلیون تومان است.

در منطقه ۷ تهران، در اسفندماه برای واحد‌های مذکور، متوسط قیمت ۹۵ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۱۰۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی، ۸۱ میلیون تومان است؛ و در منطقه ۱۰، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اسفندماه، متوسط قیمت ۶۱ میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت ۶۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمار‌های بانک مرکزی در اسفندماه، ۵۹ میلیون تومان است.