هزینه اجاره نشینی در نازی آباد

اگر به دنبال اجاره خانه در نازی آباد تهران هستید یا می‌خواهید صرفا از قیمت‌ها مطلع شوید، این گزارش را از دست ندهید.

۶۰ متر خانه بازسازی شده با سن بنای ۱۳ سال در نازی آباد با ودیعه ۴۵۰ میلیون تومان و کرایه ماهیانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

واحد دیگری در این محله با متراژ ۶۳ متر در حالی که ۱۵ سال از ساخت آن گذشته است، با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی قابل اجاره است. برای این واحد باید ماهیانه ۱۴ میلیون تومان بپردازید.

با ۶۰۰ میلیون تومان می‌توانید خانه‌ای ۱۸ ساله با زیربنای ۶۵ متر در نازی آباد را رهن کامل کنید.

اگر ودیعه شما ۳۵۰ میلیون تومان است، می‌توانید یک واحد آپارتمان ۵۰ متری ساخت سال ۱۳۸۷ را در محله نازی آباد اجاره کنید. کرایه این واحد هم ماهیانه یک میلیون تومان است.

اگر به دنبال رهن کامل هستید، آپارتمانی ۱۶ ساله با متراژ ۶۵ متر با ودیعه ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود.

 

محله متراژ مشخصات مبلغ ودیعه (تومان) مبلغ اجاره (تومان)
نازی آباد ۸۵ متر سال ساخت ۱۳۷۷ – ۳ خوابه ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۵۰ متر سال ساخت ۱۳۷۵ – ۱ خوابه ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ _
نازی آباد ۸۰ متر سال ساخت ۱۳۷۸ – ۳ خوابه ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۸۰ متر سال ساخت ۱۴۰۳ – ۱ خوابه ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۶۰ متر سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ – ۱ خوابه ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ _
نازی آباد ۷۵ متر سال ساخت ۱۳۹۲ – ۲ خوابه ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۶۵ متر سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۵۲ متر سال ساخت ۱۳۸۵ – ۱ خوابه ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۵۴ متر سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۸۵ متر سال ساخت ۱۳۸۵ – ۲ خوابه ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۴۰ متر سال ساخت ۱۳۸۹ – ۱ خوابه ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۶۶ متر سال ساخت ۱۳۸۴ – ۲ خوابه ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
نازی آباد ۱۵۰ متر سال ساخت ۱۳۸۰ – ۲ خوابه ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ _
نازی آباد ۵۵ متر سال ساخت ۱۳۸۴ – ۱ خوابه ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰