هزینه اجاره آپارتمان زیر ۱۰۰ متر/ عقب‌نشینی قیمتی برخی مالکان

به گفته واسطه‌گران ملکی، افزایش قیمت غیرمنطقی و توانِ کم مستاجران در پرداخت آن منجر به خالی ماندن و اجاره نرفتن ملک و عقب‌نشینی برخی از مالکان از قیمت های پیشنهادی شده است .

مشاهدات میدانی ما از بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد که بهای تعیین شده از سوی موجران بنا به مخارج روزمره و نیاز مالیشان انتخاب می‌شود و توجهی به نرخ سقف مجاز رشد اجاره‌بها ندارند؛ آنها با تصور به اینکه چه میزان نسبت به سال گذشته بابت مخارج خود هزینه می‌کنند رقم پیشنهادی اجاره بها را افزایش می‌دهند.

یک واسطه‌گر ملکی در منطقه ۱۹ تهران می‌گوید: سال گذشته در شهرک شریعتی برای رهن واحدی ۸۵ متری و کلیدنخورده ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود اما در سال جاری همان واحد را با ۸۰۰ میلیون تومان آگهی شده و این یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است و گفتنی است مالک در ابتدا ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود و یعنی۸۰ درصد افزایش داده بود.

واسطه‌گران ملکی در این رابطه می‌گویند: این افزایش قیمت غیرمنطقی و توانِ کم مستاجران در پرداخت آن منجر به خالی ماندن و اجاره نرفتن ملک و عقب‌نشینی مستاجران می‌شود چرا که مستاجران در این صورت به تمدید قرارداد رضایت نمی‌دهند و به مالکان دیگر مراجعه می‌کنند.

در محله یافت‌آباد، برای واحدی ۵۳ متری، ۱ سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ، ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل و در محله اسفندیاری، برای واحدی ۱۴۵ متری و ۲ سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.در محله اسکندری، برای رهن کامل واحدی ۶۰ متری و ۱۵ سال ساخت، ۷۰۰ میلیون تومان رهن و برای واحدی ۱۴۰ متری و ۱ سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ و ۳ خواب، ۲ میلیارد تومان تعیین شده است.