مکان آرامستان جدید تهران مشخص شد

اسفند سال گذشته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرد :سه سال تا پایان ظرفیت دفن در بهشت زهرا زمان باقی است. بهار امسال نیز حسین نظری معاون خدمات شهری شهردار تهران درباره نقطه‌یابی آرامستان‌های جدید شهر تهران به رسانه ها گفته بود: نقطه‌یابی‌ها انجام شده اما تا با مالک توافق کامل حاصل نشود این نقاط قابل اعلام نیست البته زمینی در شرق تهران تقریبا توافق نهایی آن حاصل شده است.

اما به تازگی مطالعات مکان یابی آرمستان جدید پایتخت به طور غیررسمی به شورای شهر تهران ارسال شده است . مهدی پیرهادی؛رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دراین رابطه به اکوایران می گوید : این مطالعات در کمیسیون سلامت در حال بررسی است .

او درخصوص گزینه هایی که برای گورستان جدید پایتخت پیشنهاد شده نیز توضیح می دهد : زمین گود آبعلی در مجاورت منطقه ۴ به مساحت ۳۵۰ هکتار همچنین زمینی در ابتدای جاده ساوه به مساحت ۲۰۰ هکتار، زمینی در محدوده وردآورد با مساحتی ۳۰۰ هکتار در منطقه ۲۲، زمینی در خاوران سه راه سیمان در منطقه ۱۵ با مساحت ۲۰۰ هکتار و همچنین زمینی در بی‌بی مریم با ۳۰۰ هکتار از جمله مکان‌هایی هستند که به عنوان پیشنهاد برای احداث آرامستان‌های جدید مدنظر قرار دارند.