مسکن مهر مِهستان هشتگرد تا پاییز افتتاح خواهد شد

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران دستور داد باقیمانده مسکن مهر شهر جدید مِهستان (هشتگرد) باید تا شهریورماه امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

سعید غفوری در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن شهر جدید مِهستان (هشتگرد) با تأکید بر اینکه تمامی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید مهستان به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، مقدمات و برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت راه‌اندازی شیفت شب پروژه‌ها در دستور کار خود قرار دهند، اظهار کرد:‌ ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر این شهر اواخر اردیبهشت‌ امسال افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در تلاشیم با افزایش شیفت‌های کاری اولین افتتاح طرح نهضت ملی مسکن در کنار آخرین واحدهای مساکن مهرشهر را تا پایان تابستان امسال شاهد باشیم به مجموعه شرکت عمران شهر جدید مهستان دستور داد باقیمانده مساکن مهر موجود باید تا شهریورماه سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.