لیست آپارتمان‌های ۵۰ متری اجاره‌ای در منطقه ۵

​بررسی‌ فایل اجاره در منطقه 5 تهران نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدی با 50 مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری دست‌کم باید 600 میلیون تومان بودجه داشت.

بررسی‌ فایل اجاره‌بهای مشاوران ملکی در پایتخت نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدی با ۵۰ مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری در منطقه ۵ تهران، دست‌کم باید ۶۰۰ میلیون تومان بودجه داشت؛ اگر این از این امکانات یا برخی از آن صرف نظر کنیم، حداقل بودجه برای رهن کامل چنین واحدی، ۵۰۰ میلیون تومان است.

در محله پونک برای واحدی ۵۰ متری و ۹ سال ساخت و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، ۲۵۰ میلیون تومان رهن و ۱۷ میلیون تومان اجاره ماهانه و در محله سعادت آباد‌ برای واحدی با این متراژ و ۲۳ سال ساخت و بدون امکانات، ۱۸۰ میلیون تومان رهن و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

در کوی فردوس،  برای رهن یک واحد با این متراژ و ۵ سال عمربنا و دارای امکانات مذکور، ۷۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰۰ هزار اجاره ماهانه و در محله طرشت، برای واحدی ۵۰ متری و ۲۸ سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰۰ هزار اجاره ماهانه تعیین شده است.