لیست آپارتمان‌های ارزان قیمت پایتخت

واحد‌هایی که ارزش قیمت آن در رنج ۲ تا ۳ میلیارد تومان است با سهم ۱۸.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین خریدوفروش را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهایی که ارزش قیمت آن در رنج ۲ تا ۳ میلیارد تومان است با سهم ۱۸٫۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین خریدوفروش را به خود اختصاص داده‌اند.
داده‌های بانک مرکزی از تحولات فروردین ماه بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد که آپارتمان‌هایی که قیمت یک مترمربع آن بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بوده است با سهم ۱۵٫۶ درصد بیشترین معامله را به خود اختصاص داده‌اند.
در این ماه، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران معادل ۸۱ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد، واحدهایی که ارزش قیمت آن در رنج ۲ تا ۳ میلیارد تومان است با سهم ۱۸٫۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین خریدوفروش را به خود اختصاص داده‌اند.
البته واسطه‌گران ملکی نیز در این رابطه به اکوایران می‌گویند، توان اکثریت خریداران و بودجه آنها متناسب با واحدهای مذکور است و به این دلیل بیشترین معاملات را خانه‌های ۲ تا ۳ میلیارد تومانی در بر می‌گیرد.
 در محله سبلان جنوبی، واحدی با ۵۱ مترمربع زیربنا و ۲۳ سال عمربنا، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در محله پیروزی، واحدی ۵۵ متری و ۱۶ سال ساخت، ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
در حوالی میدان امام حسین، برای آپارتمانی ۷۰ متری و ۱۶ سال ساخت، ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و در محله وحیدیه، برای واحدی ۵۰ متری و ۲۶ سال ساخت، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.