قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در شرق تهران

نبض «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در یکی از دو منطقه پر وزن در معاملات خرید خانه شهر تهران بیانگر «نزدیک شدن این منطقه به سطح میانگین قیمت کل شهر» است.

جدول امروز نبض بازار مسکن به فایل‌های در نوبت فروش در منطقه ۴ اختصاص دارد. میانگین قیمت پیشنهادی در این فایل‌ها برای واحدهای مسکونی با مساحت ۸۵ مترمربع و عمربنای ۷ سال ساخت، مترمربعی ۹۱ میلیون تومان است. این سطح قیمت پیشنهادی به میانگین قیمت قطعی مسکن شهر تهران نزدیک است. هر چند مقایسه قیمت پیشنهادی یک منطقه با قیمت قطعی کل شهر، به لحاظ دو فاکتور متفاوت، نمی‌تواند تحلیل دقیقی از نسبت قیمت‌ها ارائه کند، اما همین فاصله، به نوعی، تصویری از تغییرات درونی قیمت مسکن در بازار املاک پایتخت است. منطقه۴ و منطقه ۵ در طول سال‌های گذشته همواره وزن بالای ۲۰ درصد از کل معاملات فروش آپارتمان در تهران را داشتند.