قیمت مسکن در شهر سنندج

سنندج مرکز استان کردستان همسو با قیمت مسکن در کل کشور، مسیری صعودی را پیموده است. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مسکن در استان‌ها حاکی از آن است که استان کردستان از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. کردستان در میان دیگر استان‌ها رتبه دهم تورم مسکن را داراست. […]

سنندج مرکز استان کردستان همسو با قیمت مسکن در کل کشور، مسیری صعودی را پیموده است.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم مسکن در استان‌ها حاکی از آن است که استان کردستان از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. کردستان در میان دیگر استان‌ها رتبه دهم تورم مسکن را داراست.

اما اکنون برای خرید خانه در مرکز این استان، یعنی شهر سنندج چقدر باید هزینه کرد؟