قیمت خرید واحد مسکونی در منطقه ۲۰ تهران

جدیدترین قیمت واحدهای مسکونی در منطقه ۲۰ تهران منتشر شد؛ براساس اطلاعات میدانی برای خرید یک واحد ۸۴ متری در خیابان صفاییه، حداقل باید ۴ میلیارد و ۴۶۰ تومان تومان هزینه کرد.

یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد.

نوسان قیمت در نقاط مختلف منطقه ۱۹ و ۲۰ تهران، حدود ۳۰ درصد برآورد شده که در سال جاری میانگین قیمت آپارتمان‌های نوساز در محله‌های خانی‌آباد و تقی‌آباد از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع عبور کرده است.

براساس این گزارش، طبق محاسبه ناحیه یک مناطق ۱۹ و ۲۰ بالاترین قیمت منطقه را به خود اختصاص داده و در معاملات خاص بعضاً آپارتمان‌هایی تا ۸۰ میلیون تومان بر مترمربع در آن معامله شده است.

بعد از آن ناحیه ۲ این دو منطقه ذکر شده، قیمت آپارتمان نوساز بیش از ۵۰ و کمتر از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع است که بعضاً معاملات خاص تا ۷۰ میلیون تومان بر مترمربع انجام شده است؛ نهایتاً در ناحیه ۳، قیمت آپارتمان نوساز کمتر از ۴۰ میلیون تومان بر مترمربع بوده و معاملات فراتر از میانگین چندان مشاهده نمی‌شود.

روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد آینده مناطق ۱۹ و ۲۰ از منظر سرمایه‌گذاری می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری همراه با رشد بالا را به همراه خود خواهد داشت.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۴ متری در منطقه ۲۰ محله صفاییه – چشمه علی تهران، ۸ ساله ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۲۰)‌ متراژ عمر ساختمان قیمت کل ساختمان (تومان)
ابن بابویه ۸۷ ۱۳۹۶ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صفاییه – چشمه علی ۸۴ ۱۳۹۶ ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تقی‌آباد ۷۰ ۱۴۰۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جوانمرد قصاب ۹۰ ۱۴۰۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمزه‌آباد – متروی شهر ری ۸۰ ۱۴۰۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت‌آباد ۸۸ ۱۴۰۰ ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دیلمان – میدان نماز ۸۵ ۱۴۰۱ ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرتخت ۹۵ ۱۴۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سه‌راه ورامین ۷۶ ۱۳۹۶ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهادت ۸۵ ۱۴۰۱ ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰