قیمت خرید آپارتمان‌‌های زیر ۱۰۰ مترمربع در منطقه ۴ تهران

در منطقه 4 تهران، «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان به سطح میانگین قیمت کل شهر نزدیک شده است.

میانگین قیمت پیشنهادی در این فایل‌ها برای واحدهای مسکونی با مساحت ۸۵ مترمربع و عمربنای ۷ سال ساخت، مترمربعی ۹۱ میلیون تومان است.