قیمت خانه های اجاره ای در منطقه ۱۲ تهران

یک مشاور ملکی در منطقه تهران می گوید : رهن و اجاره در این منطقه نسبت به سال گذشته تقریبا 10 تا 15 درصد افزایش یافته و برای مثال واحدی با 145 متری و دارای دو خواب900 میلیون تومان رهن کامل تعیین شده بود هم‌اکنون با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

میزان تقاضای بازار رهن و اجاره مسکن در منطقه ۱۲ طبق گفته واسطه‌گران ملکی، نسبت به سال گذشته کاهش یافته و  بیشتر مستاجران تمایل به تمدید قرارداد و در صورت لازم به همراه متمم‌های جدید دارند.

به گفته وی، رهن و اجاره در این منطقه نسبت به سال گذشته تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و برای مثال واحدی  با ۱۴۵ متری و دارای دو خواب۹۰۰ میلیون تومان رهن کامل تعیین شده بود هم‌اکنون با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

آنطور که یک مشاور ملکی در دروازه‌شمیران می‌گوید، برای رهن کامل واحدی ۸۰ متری و با امکانات در این محله، دست‌کم باید ۷۰۰ میلیون تومان بودجه داشت.

در محله ایران، رهن کامل واحدی ۷۰ متری و ۲۰ سال ساخت، ۶۳۰ میلیون تومان و در حوالی میدان شهدا، رهن کامل واحدی ۷۵ متری و ۱۳ سال ساخت، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در بهارستان، برای رهن آپارتمانی ۷۰متری و ۶ سال ساخت، ۶۰۰ میلیون تومان و اجاره آن، ۱۰ میلیون تومان و در محله دروازه شمیران، برای واحدی ۷۵ متری و ۲۵ سال ساخت، ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است