قیمت خانه در منطقه ۱۰

بر اساس داده‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری، پس از منطقه 5 تهران(189 فقره)، منطقه10 با 161 فقره معامله بیشترین خرید وفروش را داشته و در ماه مذکور متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این منطقه، 60 میلیون تومان بوده است.

بازار معاملات ملکی در منطقه ۱۰ تهران نیز، در حالت رکود قرار دارد و نسبت به اسفندماه شاهد افزایش قیمت مسکن ۴ الی ۵ میلیون تومانی توسط برخی از مالکان هستیم.

به گفته برخی از واسطه‌گران ملکی، حداقل قیمت هرمترمربع ملک نوساز در این منطقه، ۶۵ میلیون تومان است و بسته به امکانات و موقعیت این رقم افزایش می‌یابد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری، پس از منطقه ۵ تهران(۱۸۹ فقره)، منطقه۱۰ با ۱۶۱ فقره معامله بیشترین خرید وفروش را داشته و در ماه مذکور متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این منطقه، ۶۰ میلیون تومان بوده است.

این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، معاملات ملکی در منطقه ۵۷۳ فقره بوده و متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، طبق آمارهای بانک مرکزی، ۵۹ میلیون تومان بوده است.

برای واحدی ۴۸ متری و ۱۲ سال ساخت در محله بریانک، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدی ۴۷ متری و ۲۱ سال ساخت در محله آذربایجان، ۲ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان تعیین شده است.

در محله سلسبیل، واحدی با ۸۰ مترمربع زیربنا و نوساز، ۶ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان و برای واحدی با ۳۶ مترمربع زیربنا و ۱ سال ساخت، ۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.