قیمت خانه در اصفهان چند؟

بررسی فایل های فروش در اصفهان نشان می دهد با بودجه زیر یک میلیارد تومان می‌توان در شهرستان‌های آن، واحدی تا 80 مترمربع خریداری کرد و برای خرید آپارتمانی 90 تا 100 متری در مرکز استان، دست کم باید یک میلیارد و 300 میلیون تومان در نظر داشت.

در اصفهان، آنطور که واسطه‌گران ملکی می‌گویند به دلیل نوسانات ارزی اخیر، اکثر فروشنده‌ها آنقدر راغب به فروش نیستند و به گفته آنها مالکان و سازندگان منتظرند که ببینند تا یک الی دو ماه آینده چه اتفاقی در بازار دلار رخ می‌دهد.

به گفته واسطه‌گران هرچند هم‌اکنون خریدار افزایش پیدا کرده اما فروشنده‌ها نمی‌دانند که اگر ملکشان را را به فروش برسانند؛ آیا می‌توانند آن را تبدیل به احسن کنند یانه؟

بنا به مشاهدات ما، در اصفهان با بودجه زیر یک میلیارد تومان می‌توان در شهرستان‌های آن واحدی تا ۸۰ مترمربع خریداری کرد و برای خرید آپارتمانی ۹۰ تا ۱۰۰ متری در مرکز استان، دست کم باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در نظر داشت.

برای واحدی با ۱۰۰ مترمربع زیربنا و ۹ سال ساخت در محله رزمندگان، ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و برای واحدی با ۹۵ مترمربع زیربنا و ۱۱ سال ساخت در محله اشراق، ۳ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در محله بزرگمهر، برای آپارتمانی ۹۶ متری و ۱ سال ساخت، ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در محله بهارستان، برای  واحدی ۱۰۰ متری و ۱ سال ساخت، ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.