شتاب احداث مسکن محرومین در گیلان

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از احداث هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن محرومان طی سه سال در استان خبر داد.

وزارت راه و شهرسازی امسال باید زمین مورد نیاز احداث ۵۰۰ واحد از هزار و ۴۵۰ واحدی مسکن محرومین را تامین کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد. وی اضافه کرد: بنیاد مسکن گیلان قطعه زمین هایی را در شهرهای شفت، فومن و بندرانزلی برای احداث ۱۲۳ واحد از راه و شهرسازی تحویل گرفته است که اکنون در مرحله اخذ پروانه است.

وی تصریح کرد: طبق فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ این بنیاد باید برای ساخت مسکن محرومان اقدام کند و در دولت سیزدهم هم ساخت مسکن برای این اقشار را طی سه سال متوالی در شهرهای بالا و زیر ۱۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار داده ایم، راه و شهرسازی نیز ملزم به تهیه زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدهاست.

بابایی ادامه داد: راه و شهرسازی قطعه زمین ۸۰۰ متری را در شهر رشت تامین کرد و در اختیار بنیاد مسکن قرار داد که اکنون در مرحله طراحی برای احداث ۳۶ واحد مسکونی است.

وی یادآوری کرد: در شهر شفت نیز ۲ قطعه زمین از راه و شهرسازی دریافت شد که هم اکنون طراحی آن آغاز شده و در مرحله اخذ پروانه است و امیدواریم بزودی با تعیین پیمانکار عملیات اجرایی آن شروع شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گیلان اظهار کرد: منابع مالی این پروژه ها توسط خیرین، حساب ۱۰۰ امام، بنیاد مسکن، بانکهای عامل و رسالت وسهم آورده متقاضی تامین می شود که امیداوریم با تامین منابع بزودی این پروژه ها را به سرانجام برسد.

بابایی اضافه کرد: پروژه بعدی در شهر فومن است و زمینی که در این شهر از راه و شهرسازی دریافت شده در مرحله طراحی و اخذ پروانه است. در شهر بندری انزلی هم زمین مناسبی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا مسکن محرومین مورد حمایت واقع شود.

وی ادامه داد: زمین مورد نیاز ۱۸۸ واحد نیز از سوی راه و شهرسازی تهیه شده که تحویل بنیاد مسکن خواهد شد. مسکن محرومین در شهر شفت نیز با ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی بزودی به جامعه هدف حمایتی کمیته امداد و بهزیستی تحویل می شود.

وی تاکید کرد: در شهر شفت ۴۰ متقاضی ثبت نام شده داریم که امیدواریم بتوانیم این افراد را در قالب پروژه مسکن محرومین ساماندهی کنیم.