رکود عجیب معاملات مسکن!

بررسی نمودار روند قیمت و معاملات مسکن تهران به ما نشان می‌دهد که بایستی از سرمایه گذاری در مسکن دوری کرده، مگر اینکه سرمایه کلان داشته باشید و یا مسکن های خاص خرید کنید، یا در صورتی که ملک را با شرایط بسیار خاص به شما بفروشند. مثل تحویل ملک و پرداخت در آینده، خرید […]

بررسی نمودار روند قیمت و معاملات مسکن تهران به ما نشان می‌دهد که بایستی از سرمایه گذاری در مسکن دوری کرده، مگر اینکه سرمایه کلان داشته باشید و یا مسکن های خاص خرید کنید، یا در صورتی که ملک را با شرایط بسیار خاص به شما بفروشند. مثل تحویل ملک و پرداخت در آینده، خرید با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت واقعی ملک و شرایط ایده‌آلی دیگر.

افت شدید تعداد معاملات یعنی ریسک سرمایه گذاری در ملک بسیار افزایش پیدا کرده است.

علت اینکه می‌گوییم برای پول های بزرگ مناسب است، چون واقعا پول بزرگ جایی نداشته و  باید یک قسمتی را به ملک اختصاص دهد و بعد در بازارهای دیگر ورود کند. از طرفی با دلار ۶۰ هزار تومانی و رشد قیمت مصالح، احتمالا مسکن رشدی بین ۲۵-۳۰% داشته که با سناریو ریاست جمهوری ترامپ بیشتر خواهد شد.

حاشیه سود ساخت همچنان خوب بوده و کسی که سازنده است به بازار مسلط بوده و با توجه به شرایط بازار ملک می‌سازد. بطور مثال متراژ کوچک، مناطق تراکم بالا و غیره. البته باید توجه داشت حاشیه سود ساخت با گرفتن وام و تسه نزدیک به ۴۰ درصدی مناسب نیست.

دقت کنید ریسک مسکن، نقدشوندگی این بازار است نه عدم افزایش قیمت ملک. در شرایط کنونی که دلار اهرم افزایشی برای بازارهایی چون ملک است، می‌توان انتظار داشت با رشد دلار قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند اما در شرایط فعلی ملک نقدشوندگی بسیار پایینی داشته و اگر کل سرمایه شما در این بازار باشد، ممکن است به طور کلی قفل گردد.