نرخ رشد ۳۵ درصدی قیمت اجاره مسکن

نتایج یک تحقیقات میدانی در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد که قرارداد‌های اجاره ۱۴۰۳ با نرخ رشد میانگین ۲۵ تا ۳۵ درصد در حال تنظیم است.

سرعت رشد اجاره‌بها در میانه بهار امسال کاهش یافته است. بهار سال گذشته و بهار قبل از آن، برای اجاره‌نشین‌ها با التهاب هزینه اجاره همراه بود.

در آن دو فصل اجاره‌بها بیش از ۴۵ درصد به صورت نقطه‌ای افزایش پیدا کرد.

اما در حال حاضر براساس تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد»، قراردادهای اجاره ۱۴۰۳ با نرخ رشد میانگین ۲۵ تا ۳۵ درصد در حال تنظیم است. علت این کاهش تورم اجاره معیاری است که مدنظر موجرها قرار دارد.

واسطه‌های این بازار پیش‌بینی می‌کنند، ثبات نسبی قیمت ارز و همچنین عدم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آتی می‌تواند به نفع بازار اجاره تمام شد بطوری که دو طرف معاملات در این بازار به توافق مطلوبشان برسند.