رشد ۲برابری نوسازی بافت فرسوده در دولت سیزدهم

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اراضی دولتی ظرفیت ۱.۹میلیون واحد نهضت ملی مسکن تأمین شده است.

بررسی آمار رسمی وزارت راه  و شهرسازی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم با دولت‌های یازدهم، دوازدهم و مسکن مهر نشان می‌دهد طی دولت یازدهم و دوازدهم میانگین سالانه تعداد قراردادهای امضاشده تسهیلات نوسازی مسکن روستایی ۸۰ هزار واحد بوده که این میزان در دولت سیزدهم با رشد بیش از ۱۰۶درصدی به ۱۶۵ هزار واحد افزایش یافته است.

طی دولت سیزدهم میانگین سالانه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ۹۴ هزار واحد بوده که این میزان در دولت یازدهم و دوازدهم (حسن روحانی) ۴۷ هزار واحد بوده است.

در دولت‌های نهم و دهم تعداد واحدهای تعریف‌شده در طرح مسکن مهر روی اراضی دولتی ۱٫۱ میلیون واحد بوده که طی سه سال دولت سیزدهم این رقم ۱٫۰۷ میلیون واحد بوده است.