جهش ۹۹ درصدی قیمت مسکن در خردادماه

رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت مسکن طی خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: حجم قراردادهای مسکن تهران ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.

محمدرضا فرزین در نشست خبری در خصوص تحولات بازار مسکن طی خرداد ماه امسال اظهار کرد: ماه گذشته حجم قراردادهای مسکن در شهر تهران ۱۴٫۱ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه امسال ۹٫۷ درصد بوده است.

وی افزود: قیمت مسکن در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۸٫۷ درصد افزایش یافته بود.