جزییات جدید از طرح مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است، حتی اگر طی یکسال قیمت آن ۱۰ برابر شود.

فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عائدی سرمایه خارج است. یعنی اگر ملک مصرفی خانوار در طی یکسال ۱۰ برابر هم شده باشد هیچگونه مالیاتی نخواهد داشت. اینگونه اظهار نظرها از سوی شخصی که رییس سابق بانک مرکزی بوده است جای تأسف دارد.»

چندی قبل رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مالیات بر عایدی سرمایه در شبکه ایکس نوشته بود:‌ رئیس مجلس گفته اند؛ مالیات بر سوداگری شامل ۰/۵ درصد جامعه می‌شود و نگرانی ندارد.

حتی اگر درصد اعلامی درست باشد، این نوع اظهارنظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات به سایر طبقات جامعه و نیز فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.

در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانیکه به حکم عقل در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی می‌شود که غالباً برای رشد اقتصادی زیانبار هستند. بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید. اینقدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید.