تورم نقطه‌ای فروردین ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد کاهش یافت

تورم نقطه به نقطه فروردین طبق جدیدترین برآورد بانک مرکزی حدود ۳۴درصد شده است، درحالی که این نرخ در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۳درصد بوده است.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۲۷٫۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است درحالی که این نرخ در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۳ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۷۰٫۹ درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۲۳٫۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است؛ ضمن اینکه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۸۲٫۶ درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱٫۲ درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است.

البته طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند ۱۴۰۲ با ۱۶٫۹ واحد درصد کاهش، به ۲۸٫۱ درصد رسیده است.

 

 

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

 

 

گفتنی است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲٫۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷٫۱۱۲ رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه‌تنها در سال گذشته بلکه به‌صورت مؤثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.