تسهیلات جدید بانک مرکزی برای کم درآمدها/ وام ۴۰۰ میلیونی مسکن محرومین ابلاغ شد

بانک مرکزی تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

بانک مرکزی تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان را به بانک های تجارت، رفاه کارگران، مسکن، ملت، صادرات، سپه، ملی ایران، پارسیان و کشاورزی ابلاغ کرد.

مشمولان این تسهیلات دهک های اول تا سوم درآمدی هستند. در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا می کند.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه نیز به بانک مرکزی ارسال شود.