تازه‌ترین قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

قیمت پیشنهادی فروش مسکن در مناطق 22‌گانه در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه 2‌درصد کاهش داشته است.

متوسط بهای پیشنهادی برای فروش در این فایل‌‌‌ها مترمربعی ۸۵ میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است؛ فروردین ماه این میزان ۸۶ میلیون و۹۰۰‌هزار تومان برآورد شده بود.

این قیمت‌ها نشان‌دهنده کاهش ۲ درصدی بهای پیشنهادی آپارتمان‌‌‌هایی است که در اردیبهشت ماه در نوبت یا در صف فروش قرار گرفته‌‌‌اند؛ این کاهش ۲ درصدی می‌تواند نمایی از تغییرات قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۳ بر اساس سطوح پیشنهادی قیمت‌‌‌ آپارتمان‌‌‌هایی که در میانه بهار در صف فروش قرار گرفته‌‌‌اند، باشد.