بی توجهی بانک ها به قانون جهش تولید مسکن

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: با توجه به عملکرد بخش خصوصی در حوزه اجاره مسکن شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره نشینی و کاهش عملکرد بانک‌ها هستیم.

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه بدیهیات و اصول اولیه بازار مسکن باید از سوی دولت  پذیرفته شود گفت:  بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می‌کند.

وی افزود:مردم به واسطه تنگناهایی که برایشان ایجاد شده است، مجبور به تغییر سیکل زندگی خود از مسکن مالکیتی به مسکن استیجاری شده‌اند؛ روندی که طی یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است.

پور حاجت  با بیان اینکه امروزه در تهران بزرگ نزدیک به ۵۰‌درصد خانوارها در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند گفت: هنگامی که نظم طرفین عرضه و تقاضا در بازاری دستخوش تغییرات بزرگی می‌شود، تبعات خاص اقتصادی خود را نیز خواهد داشت. نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور بوده است.

پور حاجت توضیح داد:  باوجود شرایط موجود طی این سال‌ها نه‌تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه‌ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است.

وی تاکید کرد: بحث نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، نادیده گرفته شده و برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است.