برای خرید خانه نوساز در منطقه ۱۳ چقدر باید هزینه کرد؟

قیمت خانه در منطقه 13 تهران که یکی از مناطق شرقی پایتخت است، از ابتدای سال 1403 مسیری نوسانی را در محله‌های مختلف آن طی کرده‌ است. داده‌های الوملک در این باره نشان می‌دهد بیشترین نوسانات افزایشی قیمت مسکن از 10 فروردین تا 20 اردیبهشت 1403 متعلق به محله تهران نو بوده است.

منطقه ۱۳ شهرداری تهران یکی از مناطق شرقی تهران است که از شمال به خیابان دماوند، از شرق به بزرگراه یاسینی، از جنوب به خیابان پیروزی و از غرب به خیابان هفده شهریور محدود می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران، میانگین قیمت مسکن در این منطقه متری ۷۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان اعلام شده است. سوال این است که برای خرید مسکن در منطقه ۱۳ شهرداری تهران چقدر باید هزینه کرد؟

قیمت خانه در تهران نو

میانگین قیمت مسکن در محله تهران نو در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه امسال، متری ۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده و تا ۳۰ فروردین به متری ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این آمارها، افزایش قیمت مسکن در محله تهران نو تا ۱۰ روز دوم اردیبهشت‌ماه نیز ادامه داشته و متوسط قیمت، این بار متری ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده است. برآورد می‌شود این میزان طی بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت روندی کاهشی را بپیماید و روی نرخ ۱۰۲ میلیون تومان بایستد. این محله از ۱۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت بیشترین نوسان قیمتی را نسبت به باقی محله‌ها تجربه کرده است.

با میانگین قیمت مسکن محله تهران نو در اردیبهشت‌ماه می‌توان آپارتمانی ۱۴۷ متری و ساخت سال ۱۴۰۱ با قیمت ۱۵ میلیارد تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در نیرو هوایی

در میان محله‌های بررسی‌شده در این گزارش، محله نیرو هوایی از متوسط قیمت بیشتری نسبت به باقی محله‌ها برخوردار است.

متوسط قیمت مسکن در این محله طی مقطع زمانی ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه، متری ۱۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ثبت شده و طی بازه مشابه ماه بعد تا متری ۱۱۸ میلیون تومان پیشروی داشته است.

برخلاف محله تهران نو پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت در ۱۰ روز انتهایی اردیبهشت نیز ادامه داشته باشد و این بار مسکن در محله نیرو هوایی، به قیمت حدودی ۱۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

میانگین قیمت مسکن محله نیرو هوایی طی اردیبهشت‌ماه متری ۱۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. بررسی آگهی‌های فروش مسکن نشان می‌دهد با این متوسط قیمت می‌توان آپارتمانی ۱۰۰ متری و نوساز در محله نیرو هوایی خریداری کرد.

قیمت خانه در محله صفا

محله صفا دیگر منطقه‌ای‌ است که در این بررسی‌ها مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس میانگین قیمت مسکن در این محله از ۱۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت مسیری صعودی داشته و از متری ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به متری ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اما به‌ نظر می‌رسد این مسیر در ۱۰ روز پایانی اردیبهشت‌ماه ادامه‌دار نباشد. متوسط قیمت مسکن در این مقطع متری ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.

میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت ۱۴۰۳ در محله صفا متری ۷۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. با این محدوده قیمتی می‌توان آپارتمانی نوساز و ۷۵ متری در این محله خریداری کرد. مجموع قیمت این واحد مسکونی پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر شده است.

قیمت خانه در پیروزی

پیروزی از آن سری محله‌هایی‌ است که متوسط قیمت مسکن در آن، طی بازه ۱۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مسیری افزایشی داشته و از متری ۸۰ میلیون تومان به ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود طی بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت نیز این شاخص افزایشی باشد و این بار ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شود. با متوسط قیمت مسکن طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محله پیروزی می‌توان خانه‌ای ۹۰ متری با بودجه هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله آشتیانی

محله آشتیانی نیز مانند محله پیروزی طی ۱۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه دستخوش نوسانات افزایشی بوده و از متری ۱۰۲ میلیون تومان تا متری ۱۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشروی کرده است. به نظر می‌رسد میانگین قیمت مسکن در این محله طی دهه انتهایی اردیبهشت‌ماه تا ۱۰۹ میلیون تومان پیشروی داشته باشد.

با میانگین قیمتی مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۳ می‌توان آپارتمانی ۸۰ متری و نوساز در محله آشتیانی با قیمت ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله حافظیه

حافظیه نیز نوسانات افزایشی را از ابتدای سال ۱۴۰۳ تجربه کرده است. بر این اساس، متوسط قیمت مسکن در این محله طی بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ فروردین، متری ۹۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شده و تا ۲۰ اردیبهشت به متری ۱۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد متوسط قیمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه ادامه‌دار باشد و این بار با میانگین قیمت مسکن ۱۱۵ میلیون تومان معامله شود. با توجه به میانگین قمیمت مسکن طی اردیبهشت‌ماه در این محله می‌توان خانه‌ای ۹۲ متری و نوساز با قیمت ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله امامت

متوسط قیمت مسکن در محله امامت منطقه ۱۳ تهران، در مقطع زمانی ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، متری ۱۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ثبت شده است. این شاخص تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه به ۱۰۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و به‌ نظر می‌رسد تا انتهای اردیبهشت نیز تا متری ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشروی کند.

با میانگین قیمتی این محله، طی اردیبهشت‌ماه می‌توان خانه‌ای ۷۸ متری و نوساز با مبلغ هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله قاسم‌آباد

متوسط قیمت مسکن در محله قاسم‌آباد طی ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه متری ۹۳ میلیون تومان ثبت شده است. این شاخص مسیری افزایشی را در سال ۱۴۰۳ پیموده و در نهایت در مقطع ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت، متری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

تخمین زده می‌شود متوسط قیمت این محله در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳، به ۱۰۰ میلیون تومان برسد. با توجه به میانگین قیمت آپارتمان طی اردیبهشت‌ماه در این محله می‌توان خانه‌ای ۸۰ متری و نوساز خریداری کرد که در نهایت هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت خانه در محله دهقان

محله دهقان در منطقه ۱۳ مانند دیگر محله‌ها، از ۱۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه روندی افزایشی داشته و قیمت خانه‌هایش از متری ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به متری ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان رسیده است. اما پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه پیدا نکند و در بازه ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت این شاخص در محله دهقان تا متری ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد.

با محدوده میانگین قیمتی این محله، طی اردیبهشت‌ماه می‌توان خانه‌ای ۷۰ متری و نوساز با قیمت ۶ میلیارد و ۷۲۰ هزار تومان در محله دهقان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله شهید اسدی

محله شهید اسدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مسیری نوسانی را پشت سر گذاشته است. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در این محله در مقطع ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه متری ۷۲ میلیون تومان ثبت شده است.

این شاخص در دهه بعدی، یعنی ۲۰ تا ۳۰ فروردین مسیری کاهشی را طی کرده و به متری ۷۱ میلیون تومان رسیده است، اما در نهایت شاخص قیمت مسکن در این محله از این مسیر خارج شده و طی بازه ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه به متری ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد مسیر صعودی قیمت مسکن تا انتهای اردیبهشت به مسیر خود ادامه دهد و این بار روی عدد ۷۵ میلیون تومان بایستد. با توجه به میانگین قیمت مسکن طی اردیبهشت‌ماه در این محله می‌توان خانه‌ای ۹۰ متری و نوساز با قیمت ۶ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت خانه در محله زاهد گیلانی

قیمت مسکن در محله زاهد گیلانی نیز روندی مشابه با محله شهید اسدی داشته است. طی بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ فروردین‌ماه قیمت مسکن در این محله، متری ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این شاخص در دهه انتهایی فروردین‌ماه تا ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است، اما در مقطع ۱۰ تا ۲۰ فروردین ناگهان جهشی تا ۸۲ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا ۳۰ اردیبهشت معادل ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند. با متوسط قیمت مسکن طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محله زاهد گیلانی می‌توان خانه‌ای ۱۱۰ متری با بودجه هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.