برای خرید آپارتمان در سمنان چقدر بودجه لازم است؟

گزارش مرکز آمار ایران از تورم مسکن در استان‌ها از بهار سال ۱۴۰۰ تا بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که استان سمنان پس از بوشهر بیشترین افزایش قیمت مسکن را پیدا کرده است. اما اکنون برای خرید خانه در مرکز این استان چقدر باید هزینه کرد؟

سمنان یکی از استان‌های مرکزی ایران است که طی دو سال اخیر رشد چشمگیری در حوزه قیمت مسکن پیدا کرده است.

مرکز آمار ایران در گزارشی که فروردین‌ماه امسال منتشر کرد، آماری از تورم مسکن به تفکیک استان‌ها از بهار سال ۱۴۰۰ تا بهار سال ۱۴۰۲ را به تصویر کشید. بر اساس این گزارش، استان سمنان طی این بازه پس از بوشهر بیشترین تورم مسکن را پشت سر گذاشته و با افزایش قیمتی معادل ۲۴۰ درصد مواجه بوده است. اما اکنون برای خرید آپارتمان در شهر سمنان چقدر باید هزینه کرد؟