با ۲۰۰ میلیون تومان در کدام محله می‌توانیم رهن کامل کنیم؟

بررسی فایل های رهن و اجاره نشان می دهد پیدا کردن آپارتمانی با رهن کامل 200 میلیون در تهران دشوار شده و فایل های پیشنهادی بیشتر زیر همکف یا فاقد اتاق هستند.

واسطه‌گران ملکی می‌گویند: با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها و توان کم اغلب مستاجران در برابر قیمت‌های پیشنهادی موجران، جابه‌جایی به مناطق پایین‌تر و صرف نظر از معیارهای مورد نظر رایج شده است.

بررسی آگهی رهن و اجاره‌خانه‌های منتشر شده در پلتفرم‌های عرضه مسکن نشان می‌دهد که با حداقل بودجه‌ای معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در تهران، نمی‌توان واحدی با امکانات حداقلی و متوسط را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

اغلب این واحدها، فاقد امکانات، بدون اتاق و یا زیر هم‌کف قرار دارند  ؛ در محله صفا برای  واحدی با ۱۵ مترمربع زیربنا و ۳۱ سال عمربنا، ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل و در محله پیروزی، برای واحدی ۳۰ متری و قدمتی بالاتر از ۳۰ سال، ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.

البته با این مبلغ، امکان رهن کامل واحدهای بزرگ‌متراژ تا حدود ۷۰ مترمربع زیربنا هم در حواشی و جنوب تهران وجود دارد؛ در محله عبدل آباد، رهن کامل واحدی ۶۵ متری و بدون پارکینگ، ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در کریم‌آباد برای آپارتمان ۴۵ متری و نوساز و بدون اتاق، آسانسور و پارکینگ ۱۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.