با ۴۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان خانه اجاره کرد؟

قیمت اجاره مسکن در تهران به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده است و در این گزارش به بررسی محله‌هایی که می‌توان با 400 میلیون تومان خانه اجاره کرد، پرداخته‌ایم.

بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد با ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله جی، آپارتمانی ۵۵ متری و ۸ سال ساخت به همراه آسانسور و پارکینگ، و یا در محله نواب آپارتمانی ۴۵ متری و ۶ سال ساخت، به همراه پارکینگ، آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

بررسی ها از بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد در محله‌های لوکس شمال تهران نیز می‌توان با ۴۰۰ میلیون تومان خانه رهن کرد، اما برای اجاره ماهانه این واحدها باید دست‌کم ۱۸ میلیون تومان در نظر داشت.

البته می‌توان مبلغ کمتری برای برخی واحدهای ناقص، بدون امکانات و یا زیر هم‌کف پرداخت، برای مثال برای واحدی ۶۰ متری، زیرهم‌کف و بدون پارکینگ در زعفرانیه؛ ۴۰۰ میلیون تومان رهن و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

در سعادت آباد، آپارتمانی ۹۸ متری، زیرهم‌کف، ۱۸ سال ساخت و بدون پارکینگ، با ۴۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.

اما با ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله جی، آپارتمانی ۵۵ متری و ۸ سال ساخت به همراه آسانسور و پارکینگ، و یا در محله نواب آپارتمانی ۴۵ متری و ۶ سال ساخت، به همراه پارکینگ، آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

در مجموع می‌توان گفت با بودجه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان در جنوب، مرکز و یا شرق تهران واحدی تا ۶۰ مترمربع مساحت، به صورت رهن کامل اجاره کرد.