افزایش ۳۰ درصدی اجاره دکه‌های مطبوعاتی

با آرای موافق اعضای شورای شهر تهران افزایش ۳۰ درصدی اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات تهران به تصویب رسید.

در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای  شهر تهران، اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری درخصوص اصلاحیه مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران، بررسی و اصلاحات اعمال شده با حداکثر آراء موافق تصویب شد.