اجاره مسکن در بهار امسال چند درصد افزایش یافت؟

بهار امسال متوسط اجاره‌بها در شهرهای کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد.

بهار امسال متوسط اجاره‌بها در شهرهای کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد. سال گذشته نیز هزینه اجاره‌نشینی در کشور ۳۹ درصد رشد کرده بود.