اثر پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر ساخت وساز تهران

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۱۰ درصد روند ساخت وساز کشور را افزایش دادند و زمینه ساز رشد تولید مسکن شده‌اند.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه  قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده، اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است گفت:  از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن تلاش‌هایی صورت گرفت و در سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم توسط بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، مسکن تولید شد. در حالیکه نهضت ملی مسکن آمده بود که آمار تولید مسکن را ارتقا بدهد.

وی  با  بیان  اینکه نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده است و از جهت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نیز اقداماتی صورت گرفته گفت:  پس آنچه که مهم است این است که دولت چهاردهم باید چالش‌های این برنامه را بشناسد و به انبوه سازان کارنامه دار اعتماد کند.

محتشم  بیان کرد: دولت آینده برای ساماندهی بازار مسکن باید شرایط ساخت‌وساز را تسهیل کند و تولید مسکن را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف زمین ارزان قیمت به شرط ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و از آن‌ها تعهد اخذ کند تا واحدهای مسکونی در موعد مقرر به واجدان شرایط واگذار شود.