آمار وزیر راه و مسکن از خانه های در حال ساخت

وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ‌واحد مسکن در کشور خبر داد.

مهرداد بذرپاش در آیین واگذاری ۷۲۵۶ واحد مسکن و زمین در قم با حضور رئیس‌جمهور، حضور مردم در مسکن مردم را امری مهم دانست و اظهار داشت: اگر مردم از ساخت مسکن فاصله بگیرند، در این حوزه موفقیت نخواهیم داشت.

وی با اعلام خبر ساخت ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ‌واحد مسکن در سطح کشور افزود: ساخت مسکن کار سختی است و اگر مردم در این حوزه به ما کمک نکنند، توفیقی نخواهیم داشت.

وزیر راه و بذرپاش با بیان اینکه در ساخت مسکن کار عظیمی در سطح کشور در حال انجام است، تصریح کرد: برخی مواقع اینقدر این اعداد و ارقام بیان می‌شود که از اهمیت می‌افتد اما واقعا ساخت مسکن کار سختی است.