آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی/ بیش از ۱۵ هزار واحد در حال ساخت است

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است.

میثم آذرسا اظهار کرد: اکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است که به مرور و با تکمیل زیرساخت‌ها در یک برنامه زمانبندی شده تحویل متقاضیان می‌شود.

وی افزود: با توجه به تامین زمین مناسب در استان، فرآیند انتخاب سازنده و واگذاری زمین به متقاضیان بعد از مراحل حقوقی انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اضافه کرد: در سال جاری بخش دیگری از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان تکمیل و همچنین کار ساخت بخشی از آن‌ها آغاز می‌شود.

آذرسا با اشاره به اینکه هفته قبل ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد طرح ملی مسکن در کشور با حضور سرپرست ریاست جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد، عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و ۷۴۹ واحد افتتاح شده در استان خوزستان بود که ۹۵۲ واحد مربوط به مسکن مهر، ۵۵۳ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۰۰ واحد مربوط به طرح نهضت ملی (خودمالک) و ۴۴ واحد در بخش اراضی دولتی است.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید ۲۸۰ هزار واحد مسکن ملی ظرف مدت چهار سال در خوزستان ساخته شود.